СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

Синдикална документација 

- Приступница (pdf) »
- Статут (doc) » 
- Уверење о упису КСС у регистар »
- Пословник о раду ИО »
- Фонд солидарности:
     Правилник »
     Упутство за рад Комисије »
     Захтев »
     Образац П (pdf) »
- Изборна правила »

- Осигурање имовине:
  
 
Образац за осигурање имовине »

Документација Телус-а 

- Правилник о солидарној и другим врстама помоћи у ТЕЛУС-у »
- Oбразац захтева за доделу помоћи »

- Колективни уговор - важи од 14.3.2017 »
- Колективни уговор - престао да важи »

Закони

- Закон о раду »
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању »
- Закон о праву на бесплатне акције... »
- Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду... »

Документација Телекома

- Правилник о решавању стамбених потреба у Телекому (јан 2005) »
-
 Статут Телекома* »
- Правилник о систематизацији врста послова у Предузећу за телекомуникације "Телеком Србија" а.д.* » 
- Процедура о утврђивању материјалне одговорности запосленог »
- Солидарна помоћ предузећа
     Правилник* »
     Образац* »
     Коме и где се обратити »

- Колективни уговор* »

Напомена:
   * - доступно само са интранета

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu