ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА" - ФОНДАЦИЈА

ОДЛУКА 05/2013


ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ "СРБИЈА"

пон, 20.05.13.

 

У мају одобрене 82 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених "Србија" у мају месецу одобрено је 82 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јуна

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда: 4415, 4432, 4468, 4480, 4504, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4514, 4515, 4526, 4535.

- за старе чланове Фонда: 4179, 4411, 4426, 4434, 4437, 4438, 4440, 4444, 4445, 4447, 4449, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4475, 4476, 4477, 4478, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4501, 4502, 4503, 4505, 4511, 4512, 4513, 4516, 4517, 4520, 4521, 4522, 4525, 4527, 4528, 4529, 4531, 4532, 4533, 4534, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4549.