ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА


Активности Фонда

 

- помоћ запосленима у поступку транзиције и приватизације

- кредитирање социјално угрожених

- пружање помоћи у раду здравствених и социјалних установа, посебно установа за децу без родитељског старања и децу са посебним потребама

- учешће у финансирању спортских, културних, уметничких и других друштвено корисних манифестација

- помоћ у раду спортских и културно-уметничких друштава и улагање у њихов развој