ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

чет, 18.10.07.

 

До сада додељено

  

Одобрене су позајмице за пријаве од броја 1-220 осим:

Редни број  РАЗЛОГ
1.  пробна пријава
22.  није члан Синдиката Телекома Србија
24.  није достављена оригинал документација
37.  одустао
41.  одустао
54.  није члан Синдиката Телекома Србија
55.   није члан Синдиката Телекома Србија
57.  није члан Синдиката Телекома Србија
64.  одустао
109.  одустао
159.  одустао
167.  није члан Синдиката Телекома Србија
197.  неисправан број текућег рачуна
206.  није члан Синдиката Телекома Србија
211.  одустао 
212.  није достављена оригинал документација
217.  није члан Синдиката Телекома Србија
218.  није достављена оригинал документација
219.  није достављена оригинал документација