ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

сре, 21.11.07.

 

У новембу одобрено 102 позајмице
  

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у новембру месецу одобрено је 102 позајмице. Исплата средстава извршена је 20.новембра.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. децембра. 

 

* * * * 

 

Одобрене су позајмице за пријаве до броја 340 осим:

Редни број 

РАЗЛОГ

219.

одустао

228.

одустао

267.

одустао

268.

одустао

272. 

одустао

275.

одустао

279.

није достављена оригинал документација

280.

одустао

 290.

није достављена оригинал документација

292.

није достављена оригинал документација

296.

није достављена оригинал документација

320.

није достављена оригинал документација

321. 

није достављена оригинал документација

323.

није достављена оригинал документација

327.

није достављена оригинал документација

335.

није достављена оригинал документација

337.

није достављена оригинал документација

338.

није достављена оригинал документација

339.

није достављена оригинал документација