ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

чет, 20.12.07.

 

У децембру одобрено 103 позајмице
  

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у децембру месецу одобрено је 103 позајмице. Исплата средстава извршена је 20.децембра.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јануара.

 

* * * *  

Одобрене су позајмице за пријаве до броја 483 осим:

 


Редни број 

РАЗЛОГ

349.

одустао

350.

одустао

355.

Одустао

358.

није достављена оригинал документација

359.

Одустао

360.

није члан Синдиката Телекома Србија

370.

Одустао

371.

није достављена оригинал документација

372.

није достављена оригинал документација

374.

није члан Синдиката Телекома Србија

377.

није достављена оригинал документација

379.

није достављена оригинал документација

380.

није достављена оригинал документација

383.

није достављена оригинал документација

385.

Одустао

386.

није члан Синдиката Телекома Србија

387.

Одустао

390.

није члан Синдиката Телекома Србија

392.

Одустао

393.

није достављена оригинал документација

395.

није члан Синдиката Телекома Србија

398.

није достављена оригинал документација

401.

није достављена оригинал документација

402.

није достављена оригинал документација

403.

није достављена оригинал документација

405.

није достављена оригинал документација

410.

није достављена оригинал документација

412.

Одустао

419.

Одустао

430.

није достављена оригинал документација

431.

није достављена оригинал документација

433.

 одустао

435.

није достављена оригинал документација

436.

није достављена оригинал документација

449.

Одустао

457.

није члан Синдиката Телекома Србија

460.

није достављена оригинал документација

463.

није достављена оригинал документација

464.

Одустао

469.

Одустао

474.

није члан Синдиката Телекома Србија

481.

није достављена оригинал документација

482.

није достављена оригинал документација