ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пет, 18.01.08.

 

Данас исплата јануарске позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у јануару месецу одобрена је 101 позајмица. Исплата средстава извршена је 18. јануара.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. фебруара.

 

* * * *

 

Одобрене су позајмице за пријаве до броја 673 осим:

редни

број                        РАЗЛОГ
484. није достављена оригинал документација
485. није достављена оригинал документација
486. није достављена оригинал документација
487. није достављена оригинал документација
491. није достављена оригинал документација
492. није достављена оригинал документација
493. није достављена оригинал документација
494. није достављена оригинал документација
495. није достављена оригинал документација
496. није достављена оригинал документација
498. није достављена оригинал документација
499. није достављена оригинал документација
502. није достављена оригинал документација
503. није достављена оригинал документација
504. није достављена оригинал документација
505. није достављена оригинал документација
506. није достављена оригинал документација
508. није достављена оригинал документација
513. није достављена оригинал документација
514. није достављена оригинал документација
515. није достављена оригинал документација
518. није достављена оригинал документација
521. oдустао
522. није достављена оригинал документација
524. није достављена оригинал документација
525. није достављена оригинал документација
526. није достављена оригинал документација
527. није достављена оригинал документација
529. није достављена оригинал документација
530. није достављена оригинал документација
533. није достављена оригинал документација
534. није достављена оригинал документација
537. није достављена оригинал документација
542. oдустао
545. није достављена оригинал документација
546. није достављена оригинал документација
559. није достављена оригинал документација
575. није достављена оригинал документација
582. није достављена оригинал документација
584. није достављена оригинал документација
586. није достављена оригинал документација
587. није достављена оригинал документација
588. није достављена оригинал документација
589. није достављена оригинал документација
590. није достављена оригинал документација
591. није достављена оригинал документација
592. није достављена оригинал документација
593. није достављена оригинал документација
594. није достављена оригинал документација
595. није достављена оригинал документација
596. није достављена оригинал документација
597. није достављена оригинал документација
598. није достављена оригинал документација
599. није достављена оригинал документација
606. није достављена оригинал документација
607. није достављена оригинал документација
608. није достављена оригинал документација
609. није достављена оригинал документација
611. није достављена оригинал документација
612. није достављена оригинал документација
614. није достављена оригинал документација
616. није достављена оригинал документација
617. није достављена оригинал документација
619. није достављена оригинал документација
622. није достављена оригинал документација
623. није достављена оригинал документација
627. није достављена оригинал документација
631. није достављена оригинал документација
632. одустао
633. није достављена оригинал документација
634. није достављена оригинал документација
636. није достављена оригинал документација
639. није достављена оригинал документација
640. није достављена оригинал документација
641. није достављена оригинал документација
642. није достављена оригинал документација
643. није достављена оригинал документација
645. није достављена оригинал документација
646. није достављена оригинал документација
648. није достављена оригинал документација
649. није достављена оригинал документација
651. није достављена оригинал документација
655. није достављена оригинал документација
658. није достављена оригинал документација
659. није достављена оригинал документација
661. није достављена оригинал документација
662. није достављена оригинал документација
663. није достављена оригинал документација
664. није достављена оригинал документација
668. није достављена оригинал документација
671. није достављена оригинал документација
672. није достављена оригинал документација