ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пет,18.04.08.

 

У априлу одобрено 76 позајмица 

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у априлу месецу одобрено је 76 позајмица,и то за 14 нових чланова Фонда и 62 члана који су се поново пријавили,а којима је приликом исплате одбијено 300, 00 динара на име административних трошкова. Као и прошлог месеца,приоритет приликом исплаћивања имају чланови који су се први пут пријавили. 

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. маја. 

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда: 7, 38, 56, 57, 58, 94, 95, 96, 98, 105, 110, 115, 121, 135.

- за старе чланове Фонда: 25, 26, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 122, 123