ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

уто, 20.06.08.

 

У jуну одобрено 43 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у јуну месецу одобрено је 43 позајмице, којима је приликом исплате одбијено 300,00 динара за чланарину или на име административних трошкова за чланове који су се поново пријавили.

 

Прва рата одобрених позајмица доспева 15. јула.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

73, 129, 144, 152, 154, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 208, 210 и 211