ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

сре, 21.01.09.

 

У јануару одобрено 50 позајмица 

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у јануару месецу одобрено је 50 позајмица којима је приликом исплате одбијено 300,00 динара за чланарину или на име административних трошкова за чланове који су се поново пријавили.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. фебруара.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:
- за нове чланове Фонда:

559, 567, 568, 571, 575, 576, 586, 591.
- за старе чланове Фонда:

176, 253, 454, 455, 462, 463, 466, 469, 485, 488, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 512, 517, 519, 522, 531, 537, 538, 539, 542, 543, 547, 556, 572, 577, 578, 563, 564, 565, 579, 583, 585, 588, 590, 593, 597, 602.