ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

уто, 20.10.09.

 

У октобру одобрено 74 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у октобру месецу одобрено је 74 позајмице којима је приликом исплате одбијено 300, 00 динара за чланарину или на име административних трошкова за чланове који су се поново пријавили.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. новембра.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:
- за нове чланове Фонда:

1120, 1121, 1126, 1127, 1131, 1138, 1151, 1152, 1158, 1159, 1160, 1161, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1183, 1184, 1185, 1186.

- за старе чланове Фонда:

1078, 1108, 1114, 1116, 1118, 1119, 1122, 1123, 1125, 1128, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1154, 1155, 1156, 1164, 1165, 1166, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1188, 1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200.