ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

чет, 19.11.09.

 

У новембру одобрена 61 позајмицa

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у новембру месецу одобрено је 61 позајмица којима је приликом исплате одбијено 300, 00 динара за чланарину или на име административних трошкова за чланове који су се поново пријавили.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. децембра.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:
- за нове чланове Фонда:

1124, 1171, 1191, 1202, 1203, 1212, 1213, 1215, 1216, 1219, 1220, 1221, 1222, 1239, 1242, 1244, 1248, 1254.

- за старе чланове Фонда:

1135, 1144, 1148, 1153, 1162, 1187, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1217, 1223, 1224, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1233, 1240, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1249, 1252, 1253, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267.