ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пон, 20.09.10.

 

У септембру одобрене 62 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у септембру месецу одобрено је 62 позајмице којима је приликом исплате одбијено 300, 00 динара за чланарину или на име административних трошкова за чланове који су се поново пријавили.

Прва рата отплате дуга доспева 15. октобра.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:
- за нове чланове Фонда:

1859, 1911, 1924, 1929, 1939, 1942, 1957, 1961, 1977, 1979, 1991.

- за старе чланове Фонда:

1819, 1847, 1870, 1873, 1906, 1907, 1909, 1919, 1920, 1921, 1922, 1925, 1927, 1930, 1932, 1931, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1940, 1941, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1955, 1956, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1992.