ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

уто, 21.02.12.

 

У фебруару одобрена 51 позајмица

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у фебруару месецу одобрена је 51 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара за чланарину или на име административних трошкова за чланове који су се поново пријавили.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. марта.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда: 3329, 3346, 3362.

- за старе чланове Фонда: 3264, 3266, 3268, 3281, 3282, 3287, 3291, 3294, 3296, 3297, 3289, 3298, 3299, 3300, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3309, 3310, 3311, 3312, 3315, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3325, 3326, 3327, 3328, 3332, 3333, 3334, 3339, 3341, 3342, 3343, 3344, 3348, 3352, 3354, 3355, 3356, 3357, 3361.

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у фебруару месецу накнадно су одобрене још 4 позајмице, тако да је у фебруару месецу одобрено укупно 55 позајмица, а накнадно исплаћени пријављени су под следећим редним бројевима:

- 3336, 3367, 3380, 3381.