ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пон, 20.08.12.

 

У августу одобренe 64 позајмицe

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у августу месецу одобрено је 64 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. септембра
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда: 3702, 3719, 3726, 3732, 3735, 3740, 3741, 3743, 3744, 3747, 3748, 3759, 3762, 3771, 3774, 3776.

 

- за старе чланове Фонда: 3703, 3704, 3706, 3707, 3710, 3712, 3714, 3716, 3720, 3721, 3723, 3724, 3725, 3727, 3728, 3730, 3731, 3733, 3736, 3738, 3739, 3742, 3746, 3749, 3750, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3760, 3761, 3763, 3764, 3765, 3766, 3772, 3773, 3779, 3780, 3781, 3785, 3786, 3790, 3794, 3796.