ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пон, 21.01.13.

 

У јануару одобрено 46 позајмица

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у јануару месецу одобрено је 46 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. фебруара.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда: 4202, 4206, 4228, 4229, 4231. 

 

- за старе чланове Фонда: 4075, 4101, 4191, 4194, 4195, 4196, 4198, 4199, 4204, 4205, 4207, 4208, 4209, 4210, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4230, 4232, 4236, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246.