ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

уто, 22.04.14.

 

У априлу одобрено 60 позајмицa

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у априлу месецу одобрено је 60 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. маја.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

5356, 5357, 5368, 5370, 5371.

- за старе чланове Фонда:

5272, 5311, 5324, 5325, 5328, 5330, 5331, 5334, 5336, 5337, 5340, 5341, 5343, 5345, 5346, 5348, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5358, 5359, 5360, 5362, 5363, 5365, 5366, 5367, 5369, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5384, 5385, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5396, 5398, 5399, 5400, 5401.