ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пон, 21.07.14.

 

У јулу одобрене 64 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у јулу месецу одобрено је 64 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. августа
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

5540, 5591, 5620.

- за старе чланове Фонда:

5543, 5546, 5556, 5562, 5563, 5566, 5567, 5568, 5571, 5572, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5590, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5600, 5601, 5602, 5605, 5606, 5607, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5616, 5617, 5618, 5619, 5621, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5636, 5637, 5638.