ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

чет, 20.11.14.

 

У новембру одобрено 60 позајмица

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у октобру месецу одобрено је 65 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. новембра
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

5866, 5882, 5883, 5893, 5897.

- за старе чланове Фонда:

5822, 5832, 5838, 5839, 5840, 5848, 5855, 5856, 5860, 5862, 5863, 5864, 5865, 5867, 5868, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, 5892, 5894, 5895, 5896, 5899, 5900, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5911, 5912, 5915, 5920, 5922, 5923, 5924, 5927, 5928.