ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пет, 19.12.14.

 

У децембру одобрене 62 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у децембру месецу одобрено је 62 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јануара.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

5917, 5918, 5932, 5938, 5945, 5946, 5958, 5980.

- за старе чланове Фонда:

5881, 5910, 5913, 5916, 5919, 5925, 5929, 5931, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5939, 5941, 5942, 5944, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5959, 5960, 5961, 5962, 5964, 5966, 5967, 5968, 5969, 5971, 5972, 5973, 5974, 5976, 5977, 5979, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5991, 5993, 5996, 5997.