ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

сре, 21.01.15.

 

У јануару одобрено 56 позајмица

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у јануару месецу одобрено је 56 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. фебруара.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

5978, 5995, 6022, 6027, 6035, 6043, 6046.

- за старе чланове Фонда:

5963, 5965, 5970, 5975, 5989, 5992, 5994, 5998, 5999, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6023, 6024, 6025, 6028, 6029, 6030, 6032, 6034, 6036, 6037, 6040, 6042, 6044, 6045, 6047, 6049, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055.