ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пет, 21.08.15.

 

У августу одобрене 63 позајмице

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у августу месецу одобрено је 63 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. септембра

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

6449, 6454, 6468, 6470, 6476, 6493, 6494, 6507.

- за старе чланове Фонда:

6359, 6429, 6431, 6432, 6438, 6446, 6447, 6448, 6450, 6451, 6453, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6469, 6472, 6474, 6475, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481, 6483, 6485, 6490, 6491, 6492, 6495, 6496, 6497, 6498, 6500, 6501, 6502, 6503, 6505, 6506, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514.