ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пет, 20.05.16.

 

У мају одобрено 35 позајмица

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у мају месецу одобрено је 35 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јуна

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

7005, 7031 и 7058.

- за старе чланове Фонда:

7012, 7018, 7022, 7025, 7028, 7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7059 и 7061.