ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

уто, 20.12.16.

 

У децембру одобрено 60 позајмица

 

По одлуци Управног одбора Фонда По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у децембру месецу одобрено је 60 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јануара.
 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

7574, 7551, 7612.

- за старе чланове Фонда:

6805, 7446, 7452, 7492, 7493, 7501, 7503, 7507, 7509, 7511, 7513, 7515, 7516, 7518, 7523, 7524, 7525, 7527, 7530, 7533, 7535, 7536, 7538, 7539, 7541, 7542, 7545, 7546, 7547, 7560, 7570, 7553, 7555, 7557, 7558, 7562, 7567, 7572, 7575, 7576, 7578, 7581, 7583, 7584, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7593, 7594, 7602, 7605, 7608, 7609, 7611.