ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пет, 21.07.17.

 

У јулу одобренa 31 позајмица
 

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у јулу месецу одобренa је 31 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. августа

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

8090, 8119.

- за старе чланове Фонда:

8068, 8070, 8071, 8072, 8074, 8076, 8078, 8079, 8081, 8082, 8083, 8085, 8087, 8088, 8092, 8094, 8095, 8097, 8099, 8100, 8102, 8103 , 8105, 8108, 8109, 8110, 8112, 8114, 8120.