ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

сре, 20.09.17.

 

У септембру одобрена je 31 позајмица
 

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у септембру месецу одобрена је 31 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. октобра

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

8205, 8254.

- за старе чланове Фонда:

8152, 8179, 8193, 8196, 8197, 8199, 8207, 8209, 8213, 8217, 8219, 8220, 8222, 8224, 8225, 8228, 8229, 8230, 8231, 8233, 8236, 8238, 8239, 8247, 8249, 8251, 8257, 8259, 8261.