ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пон, 20.11.17.

 

У новембру одобрено је 38 позајмица
 

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у новембру месецу одобрено је 38 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. децембра

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

8349, 8350, 8378, 8383.

- за старе чланове Фонда:

8333, 8335, 8336, 8338, 8340, 8342, 8344, 8346, 8347, 8352, 8353, 8354, 8357, 8358, 8360, 8362, 8364, 8366, 8368, 8374, 8377, 8380, 8381, 8384, 8386, 8387, 8388, 8389, 8390, 8394, 8397, 8405, 8409, 8410.