ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

сре, 20.12.17.

 

У децембру одобрене су 42 позајмице
 

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у децембру месецу одобрене су 42 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. јануара.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

8452.

- за старе чланове Фонда:

8371, 8372, 8403, 8412, 8414, 8416, 8417, 8419, 8420, 8422, 8424, 8426, 8428, 8429, 8431, 8433, 8435, 8439, 8440, 8441, 8444, 8450, 8451, 8454, 8457, 8458, 8460, 8463, 8466, 8467, 8468, 8470, 8472, 8473, 8475, 8477, 8479, 8480, 8482, 8484.