ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

уто, 20.03.18.

 

У марту одобрено 37 позајмица
 

 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у фебруару месецу одобрене су 34 позајмице. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

Прва рата отплате дуга доспева 15. априла.

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

8626, 8630, 8653, 8656.

- за старе чланове Фонда:

8234, 8538, 8570, 8572, 8575, 8593, 8595, 8597, 8599, 8600, 8602, 8608, 8611, 8613, 8619, 8621, 8623, 8625, 8627, 8629, 8633, 8634, 8638, 8639, 8640, 8642, 8644, 8645, 8646, 8648, 8649, 8651, 8655.