ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА

пет, 19.10.18.

 

У октобру одобрена 41 позајмица
 

По одлуци Управног одбора Фонда запослених Србија у октобру месецу одобрена је 41 позајмица. Приликом исплате, од износа позајмице одбијено је 300,00 динара на име прилога чланова Фонда.

 

Прва рата отплате дуга доспева 15. новембра

 

* * * * 

 

Oдобрене су позајмице за пријаве под следећим редним бројевима:

- за нове чланове Фонда:

9027, 9032, 9041, 9066.

- за старе чланове Фонда:

8953, 8978, 8982, 8996, 8997, 9001, 9004, 9006, 9008, 9010, 9011, 9013, 9015, 9017, 9018, 9020, 9022, 9024, 9025, 9028, 9031, 9034, 9038, 9040, 9043, 9045, 9046, 9047, 9049, 9057, 9060, 9061, 9063, 9064, 9068, 9069, 9070.