ДОКУМЕНТИ:

Основне информације

Активности Фонда

Како се постаје члан Фонда

Неопходна документација

Актуелне информације

Архива

 
ПРИЈАВА
:

On-line пријава

 
ОБРАСЦИ
:

- Приступница Фонда запослених "Србија"

- Изјава о сагласности са условима за доделу позајмице

- Oбразац административне забране и потврда о кредитној способности
    за раднике Телекома
   
за раднике Телуса  

 
ОДОБРЕНЕ ПОЗАЈМИЦЕ:

2019: 21.01., 20.02., 20.03., 22.04.

2018: 19.01., 20.02., 20.03., 20.04., 18.05., 20.06., 20.07., 20.08., 20.09., 19.10., 20.11., 20.12.

2017: 20.01., 20.02., 20.03., 20.04., 22.05., 20.06., 21.07., 21.08., 20.09., 20.10., 20.11., 20.12.

2016: 20.01., 22.02., 21.03., 20.04., 20.05., 20.06., 20.07., 22.08., 21.09., 20.10., 21.11., 20.12.

2015: 21.01., 20.02., 20.03., 20.04., 20.05., 22.06., 20.07., 21.08., 24.09., 20.10., 20.11., 21.12.

2014: 21.01., 20.02., 20.03., 22.04., 27.05., 20.06., 21.07., 20.08., 19.09., 20.10., 20.11., 20.12.

2013: 21.01., 20.02., 20.03., 22.04., 20.05., 20.06., 20.07., 20.08., 20.09., 21.10., 20.11., 20.12.

2012: 20.01., 21.02., 20.03., 20.04., 21.05., 20.06., 20.07., 20.08., 20.09., 22.10., 20.11., 20.12.

2011: 21.01., 21.02., 21.03., 19.04., 20.05., 21.06., 20.07., 19.08., 20.09., 20.10., 21.11., 21.12

2010: 21.01., 22.02., 19.03., 20.04., 24.05., 21.06., 20.07., 20.08., 20.09., 20.10., 19.11., 20.12.

2009: 21.01., 20.02., 20.03., 21.04., 20.05., 22.06., 20.07., 20.08., 21.09., 20.10., 19.11., 21.12.

2008: 18.01., 20.02., 21.03., 31.03., 18.04., 20.05., 20.06., 22.07., 20.08., 23.09., 20.10., 20.11., 19.12.

2007: 17.10., 21.11., 20.12.