ФОНД ЗАПОСЛЕНИХ „СРБИЈА“

Неопходна документација

 

1. Приступница Фонда запослених „Србија“ »

2. Изјава о сагласности са условима за доделу позајмице »

3. Oбразац административне забране и потврда о кредитној способности:
              за раднике Телекома »
              за раднике ТЕЛУС-а »

 

Приликом потврде on–line уноса неопходних података добићете редни број Ваше пријаве. Позајмице ће се одобравати на основу редоследа пријаве.

 

Информација о одобрним позајмицама - по редном броју, сваког месеца биће објављена на сајту синдиката.

 

Напомена: Запослени који немају приступ интернету могу се обратити синдикалним представницима или Секретаријату синдиката.