Број 1                                                                                                     јун - јул 2006


ПОПУСТИ ЗА ЛИЧНЕ И КУЋНЕ ПОТРЕБЕ

     Сви заинтересовани, а нарочито припаднице лепшега пола могу обавити све козметичко-фризерске услуге у салону у Београду, ул.Вишњичка бр.24, (063-111-6-333 I 011- 752-201)  уз попуст од 20% цене услуге ». Попуст важи за све услуге у приложеном списку, јер је Синдикат Телекома ,,Србија“ СО Градски телефон, Београд, 11.07.2006. године склопио уговор са фирмом ,,SCREAM“.
      У складу са наведеним уговором сви наши чланови могу, такође, да обнове кућну технику са попустом од 3% цене робе » и то на одложено плаћање, а путем кредитирања банке, у свим ,,SCREAM“ –овим продајним објектима техничке робе.

       Можете користити и графичко-штампарске услуге у штампарији у Београду, ул.Деспота Срефана бр.115, уз попуст од 20% цене услуге  »