Број 2                                                                                                     август 2006

ЛОЗНИЧАНИ У НОВОМ РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ

Квалитет нових радних услова омогућава ефикаснији рад наших колега у Лозници. Нааиме, они су се преселили у нови наменски опремљене просторије. Када се заврше радови у простору намењеном за службу кориснички сервис. Лозничани ће имати, после много времена и уложеног труда комплетно опремљено радно окружење у складу са важећим стандардима.

ВРУЋА БОРБА ЗА АКЦИЈЕ

Скоро сва јавна предузећа, својевремено су се као што је познато, придружила Акцији за акције. Ова Акција је изузетно сложена и захтева разноврсне преговоре. Неопходно је разбити до скоро непробојан зид изграђен од бројних правних и административних препрека, а све ово има за циљ правичну расподелу акција радницима.

У овом мукотрпном послу известан број предузећа је посустао. Није нескромно рећи да је СТС у овој акцији, у свим њеним сегментима, имао значајну улогу, а што је још битније упорно истрајава и даље.

Присуство СТС има водећу улогу, јер су многи као што је наведено посустали у раду Акције за акције и СТС ће се борити све до реализације правичне расподеле акција радницима.