Број 3                                                                                              септембар 2006


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

          Позивамо запослене у службама и секторима ИДР Београд да, 

У среду, 13.09.2006. године, у 14 часова присуствују З Б О Р У    С Т С  који ће се одржати у биоскопској сали у Булевару краља Александра бр. 84 (ЛОЛА)

Теме:

  • актуелна питања од суштинског значаја за положај запослених у Предузећу 
      

  • избори за чланове Одбора новоформиране Синдикалне организације Службе и сектори ИДР.

Позивамо све чланове СТС који желе да активно учествују у синдикалном раду поднесу своје кандидатуре за чланове Одбора СО Службе и сектори ИДР најкасније до 12.09.2006. год. (до 16 часова).

Право гласа имају сви чланови СТС запослени у службама и секторима ИДР Београд.

Контакт особа: Зоран Вићентић; тел: 011/3445-856 или 064/6141-114