Број 4                                                                                              октобар 2006

ЈАКА КАПИТАЛИСТИЧКА ПРИВРЕДА И СНАЖАН СИНДИКАТ

Из природе је познато да многе отровне биљке служе као основа за израду лекова у фармацеутској индустрији. Иста биљка је и отров и лек. Овај принцип, веровали или не важи и у привреди и то у привреди најразвијенијих земаља света, тврде стручњаци и упозоравају на будност. 

Пажњу нам је скренуо један текст у чувеном Herald Tribune, који овде преносимо, о овом принципу у привреди и о искуствима развијених демократских земаља о синдикалном деловању у Европи. 

Herald Tribune повремено објављује аналитичке новинарске текстове о темама, догађајима и проблемима из европских земаља.

У свету постоји велики јаз између богатих и сиромашних, развијених и неразвијених.Овај јаз се из дана у дан продубљује, јер је природно обновљивих ресурса све мање, због све ширег цивилизацијског захватања у природу.Угрожена је клима, земљиште, шуме, вода, ваздух, рудна богатства. Аналитичари превиђају да ће нови рат ширих размера бити вођен због изворишта воде, јер је природних-незагађених извора све мање.

Богате, високо развијене привреде се, с тога, све чешће селе у крајеве са недовољно развијеном привредом и у овим земљама настављају снажну експлоатацију природних добара. У овим земљама, у које се доселе искоришћавају радну снагу, плаћају је по знатно нижим ценама радног часа у односу на домицилну - богату земљу, коју љубоморно чувају. То им полази за руком, јер у овим земљама су синдикалне активности недовољно развијене, за разлику од моћних-домоцилних синдиката који функционишу у оквирима богатих привреда.

У богатим привредама постоји социјално партнерство Владе, синдиката и послодавца. Постојање трипартизма и социјалног дијалога омогућује запосленима сигурност и заштиту свих интереса из радног законодавства. Како је изградња трипартизма и социјалног дијалога озбиљан и дуготрајан процес, у богатим привредама овај процес подржава невладин сектор, институти, универзитети и други. Сви они функционишу по принципима узајамности и солидарности, јер је одавно научена лекција да само снажан синдикат може бити делотворан. Снажан синдикат подразумева масовност, професионалност и финансијску сигурност.
Земље у транзиционом процесу, који је изузетно сложен, тешко и дуготрајно формирају професионалан, масован и финансијски стабилан синдикат, јер, увек, као по правилу у овим земљама запослени не препознају значај синдиката. Ово се у највећем броју дешава високообразованим стручњацима који мисле да су сами себи довољни, улажу у своје усавршавање и следе концепт доживотног усавршавања, искључиво на личном плану. Када се суоче са експлоатацијом и неправдама на послу-касно је, јер су занемарили и потценили да конкуренција у тржишној арени, нови пословни процеси и нове технологије захтевају и концепт доживотног усавршавања синдикалног деловања и заступања, уз обавезну јавну промоцију радних, социјалних и синдикалних права радника.

Принцип-иста биљка је и отров и лек, препознат је у високоразвијеним земљама и брижно се негује и развија, јер је само "Задовољан радник - добар радник."

Суочавајући се са свакодневним проблемима на послу и у породици, свако размишља шта би могао да промени да би он лично био задовољнији. О овоме, Др Сека Куглер наводи да квалитет живота мора да се посматра кроз призму субјективног живота. Човек који је задовољан својим животом има квалитетан живот.

 

Наставак