Број 6                                                                                             јануар 2007

ПРИРОДА, МЕНАЏМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЈА 
ГЛОБАЛНОГ ДРУШТВА

Водеће технологије и у 2007. биће информационо-комуникационе технологије. Значи телекомуникације су и даље лидер у пословном свету. Ове технологије су део нашег свакодневног рада, део нашег Предузећа, па смо заинтересовани за све аспекте ових технологија, тим пре што је наше Предузеће обележило 2006. годину увођењем 3G технологије на наше просторе.

Енормни напредак технике и развој нових технологија, у данашње време, намеће питање, наводи Herald Tribune, у новогодишњем издању: да ли су технологије битније од природним ресурса, или једноставније да ли је технологија постала моћнија од природе?

Опште је мишљење да је развој технологија достигао ниво када улога природе прелази у други план. Међутим, савремене природне и еколошке катастрофе, цунами, поплаве, одрони, клизишта, пожари, олује и друге појаве настале као последица неадекватног односа човек-природа, говоре супрото. Чињеница је да човечанство још увек зависи од природних екосистема. 

Нажалост, овог јаког утицаја природе на наш свакодневни живот постајемо свесни обично када се деси нека непогода, на пример поплава, и тек када, због гужве у саобраћају и измењених линија јавног превоза путујемо од посла до куће и обратно по више сати и осетимо се немоћним, јер колико год се трудили да је мењамо и прилагођавамо природа ипак и даље утиче на нас. Тек онда размишљамо да ли је било могуће предвидети поплавни талас и подземне воде, ефикасије организовати саобраћај, да ли је постојао начин да се боље распореде аутобуске линије и слична питања, а одговор је ПОСТОЈАО. Наиме, управо такве промене најбоље се запажају из 'птичије' перспективе, па савремене технологије очигледно имају све значајнију улогу и то не само у науци и едукацији већ у пословном и свакодневном животу. 

Увек морамо имати на уму мудре Дантеове речи: Природа је највеће божанско дело. Глобалне промене на Земљи могу изазвати велике поремећаје у екосистемима, а и велике промене у свим облицима живота и рада људи. Зато, тзв одрживи развој подразумева не само важност ресурса који су у ограниченим количинама и економски раст, него и потребу за развојем нових метода које ће људској популацији омогућити живот у хармонији са природом, то јест животном средином која је окружује, наглашавајући потенцијалну комплементарност односа између економског раста и унапређења животне средине. 

Значи, потребно је подстицати такав развој који неће угрожавати животну средину, а у очувању животне средине користити све расположиве технологије које су у служби човека и у служби и заштите животне средине. Неопходна је тзв. функционална и лако применљива технологија.

Ово указује на јасну чињеницу да су технологије и слуга и господар, а само од нас самих зависи како и у којој мери ће бити коришћене или злоупотребљене. И у једном и у другом случају информационо-комуникационе технологије имају главну улогу, нарочито од тренутка када су компјутерски генерисане слике у реалном времену постале саставни део комуникационих технологија.

Нове технологије су, већ одавно у служби и природних и друштвених наука. Међутим, отишло се и даље. Ове технологије се, данас, успешно користе у пословању, процесима доношења одлука, логистици, саобрћају... Без обзира којим послом се бавите, корисно је знати стратегију тзв. паметног пословања, која подразумева разумевање и познавање потрошача, конкуреције и сопственог посла, јер што боље познајете све ово боље ћете се пласирати на тржишту. Нове технологије осим сакупљања података, нуде и могућост тестирања идеје која је веома битна у пословном свету.

Данас, у условима свакодневих, изузетно брзих промена, менаџмет у свим областима постаје комплексији и захтевнији изазов. Одлуке о пословним плановима засноване су на иформацијама, а сам поступак прикупљања и уређивања информација мора бити изузетно савремен уз имплементацију сајбер простора, а то је могуће само уз адекватну примену информационо-комуникационих технологија.