Број 6                                                                                             јануар 2007

ОБАВЕШТЕЊЕ

Позивамо све чланове нашег синдиката који до сада нису преузели новогодишње поклоне да се обрате својим синдикалним повереницима.

- СО Београд 1 Саша Пантић, 064/651-42-99
- СО Београд 2 Зоран Вићентић 064/614-11-14
- СО Дирекција предузећа Александар Бабовић 064/614-10-43
- СО Службе и сектори Александар Мраковић 064/651-43-92