Број 7                                                                                                     фебруар 2007

ИСТРАЖУЈЕМО

Позитивна европска и светска искуства репрезентативних синдиката у синдикалном професионалном деловању пратимо и даље. Нека од ових искустава и сами већ примењујемо или стварамо услове за њихову примену.

Herald Tribune повремено објављује аналитичке новинарске текстове о темама, догађајима и проблемима из европских земаља.Овога пута скренуо нам је пажњу чланак /25.01.07./који разматра услове и начине успешног деловања менаџера и синдиката у функцији побољшања радног окружења: СОЦИЈАЛНИ МОДЕЛ.
Дигитализација, глобализација и интеграција економског простора су основне карактеристике савременог доба које носи и велика искушења како за менаџере, још и више за синдикате јер морају у жестокој тржишној утакмици да се изборе за нова или истрају у задржавању већ постигнутих права запослених.

У Европској унији процес модернизације тзв. СОЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА карактерише: социјални дијалог, социјално партнерство синдиката, послодаваца и државе, транспарентност професионалног деловања репрезентативних синдиката, транспарентност социјалног партнерства синдиката, послодаваца и државе, квалитетан социјални систем заштите радника, посебни програми контроле стреса на раду( 2000. године је 28% запослених идентификовано са проблемима стреса на раду), тржишна економија, обавезно бесплатно перманентно образовање запослених (ово је битно јер глобализација ствара технолошке вишкове), једнаки услови при запошљавању и за жене и за мушкарце (Commission for Equal Opportunities between Men and Women). Све наведено посебно је битно за земље у транзицији, јер је за њих ICT-револуција (информационо-комуникацион револуција) cyberspace (сајбер простор) који морају да трансформишу у реалност. 

Својевремено је Индустријска револуција изазвала још веће поремећаје, за време у којем је настала, од данашње ICT-револуције, стварајући до тада непознате облике рада уз драстичну промену и животних услова. Наравно, познато је да је ова Индустријска револуција донела многа економска побољшања и бројне, до тада незамисливе олакшице за запослене. Исто у још драстичнијом мери, у позитивном смислу, догодило се и при ICT-револуцији, али само у тзв. развијеним капиталистичким привредама, док су транзиционе привреде у процесу преласка из cyberspace-а у реалност.

У овом процесу преласка из cyberspace-а у реалност, тј у ICT-револуцији на нашим просторима, шанса Синдиката Телекома Србија је изузетно велика. Сви ресурси нашег Предузећа су неопходни за извођење ICT-револуције која је неминовна за Србију баш као и за све остале земље на Планети. Наша шанса је да брзо и професионално деламо и остваримо, у пракси реализујемо све елементе СОЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА из ЕУ.
Наша компративна предност у односу на све остале у земљи је бројност и висока професионалност стручњака из области ICT-а запослених у нашем Предузећу. 

Синдикат Телекома Србија ће ове потенцијале објединити и створити услове да ICT-револуција изнедри на нашим просторима све предности за запослене из тзв. ЕУ СОЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА.