Број 7                                                                                                     фебруар 2007

ДО ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ НА РАТЕ
за чланове Синдиката Телекома Србија

Уговором о пословној сарадњи са ауто-школом Акцепта омогућили смо Вама и члановима Ваше уже породице повољније услове плаћања трошкова обуке на моторним возилима Б категорије и то кроз одложено плаћање на 10 месечних рата без камате, путем административне забране

 

Ауто-школа Акцепта налази се у Улици Чарли Чаплина бр. 39.