РЕГИЈА ЈУГ

28.02.07: 

ЗБОР ЗАПОСЛЕНИХ У ЛЕСКОВЦУ

У понедељак 26.02.2007.г. на позив Драгана Трајковића - председника СО Лесковац, чланови Председништва Синдиката Телекома Србија (Ивица Цветановић - председник , Мирослав Јоксимовић - председник Извршног одбора, Братислав Антанасковић и Иванко Мандић - потпредседници синдиката и Слободанка Каменовић - председник регије Југ) присуствовало је ЗБОРУ запослених радника ИЈ Телеком Лесковац. 

Теме састанка су биле: Споразум о материјалој ситуацији радника у 2007.г., стамбена политика, добровољно напуштање Телекома у 2007.г., подела бесплатних акција, безбедност и здравље на раду.

Збору је присуствовао већи број радника, без обзира на синдикалну опредељеност. После исцрпног излагања гостију о свим темама, интересовање радника за дискусију је било велико. Разговор је трајао преко два сата. Скоро свим запосленима је доступан сајт синдиката, али им свакако недостаје жива реч активних учесника у преговарању о свим битним питањима за њих.

Након завршетка збора предсставнике нашег синдиката је примила госпођа Соња Тошић, директорка ИЈ Телеком Лесковац, која је на челу ове ИЈ непуних годину дана. За то време постигнути су завидни пословни резултати, али су међуљудски односи за сваку критику. Потребно је да се сваки заопослени максимално потруди да се актуелна ситуација превазиђе. Констатовано је да репрезентативни синдикати у сваком случају могу унапредити сарадњу између запослених и менаџмента.

Братислав Јовановић
председник СО Ниш
 
 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yua