РЕГИЈА ЈУГ

28.02.07: 

ЗБОР ЗАПОСЛЕНИХ У НИШУ

У уторак 27.02.2007.г. са почетком у 13 часова у препуној сали Управне зграде одржан је збор радника Синдикалне организације Ниш - Синдиката Телекома Србија . Збору су присуствовали Ивица Цветановић - председник, Мирослав Јоксимовић - председник Извршног одбора, Братислав Антанасковић и Иванко Мандић -потпредседници и Слободанка Каменовић - председник регије Југ.

Интересовање запослених је било велико, што се види по броју присутних на збору. Преко сто педесет колегиница и колега је дошло да чује информације од људи који директно учествују у преговорима са пословодством.
Теме збора су биле : Споразум о материјалном положају запослених, стамбена политика, добровољно напуштање Телекома у 2007.год, подела бесплатних акција, безбедност и здравље на раду.

Након што су чланови Председништва исцрпно образложили све поменуте теме, запослени су постављали питања. Присутне колеге највише је интересовао стамбени кредит јер још увек, одговорне службе у персоналу нису дале детаљне информације. Старије колеге је занимало да ли ће и под којим условима бити добровољног одласка и ове године. 

Великих притужби запослени имају на нивое зарада, нарочито они који су већ дуже време у ВИИИ и ИX нивоу. Запосленима смета и досадашњи начин поделе стимулација, па имају предлог да то постане тренспарентна категорија (а и коме би сметало да најбољи добију стимулацију). 

Збору су присуствовале и колеге из Телуса, које су добиле уверавања да ће овај синдикат заступати њихове интересе пред њиховим пословодством као што то чини у Телекому. Поред општих питања било је и питања која се тичу појединачних случајева. 

На крају, констатовано је да су контакт и жива реч незаменљиви и да је овакве састанке неопходно чешће организовати. 

Братислав Јовановић
председник СО Ниш
 
 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yua