Број 8                                                                                                                 март 2007

Спортска такмичења запослених у Предузећу

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Састанак поводом организације другог нивоа спортских такмичења запослених у Предузећу одржаће се у понедељак, 16.04.2007. године са почетком у 10 часова у просторијама синдиката, ул. Радивоја Кораћа 4.

 

Позвамо вође екипа ИДР Београд из следећих организационих делова:
- ИЈ Шабац
- ИЈ Ваљево
- ИЈ Панчево
- ИЈ Смедерево
- ИЈ Пожаревац
- ИЈ Београд 1
- ИЈ Београд 2
- ИДР Службе и сектори
- Генералне Дирекције

Организациони одбор
регије Београд