РЕГИЈА ЈУГ

10.04.07: 

Априлска трибина у Бору

У настојању да што боље информише своје чланство као и све колеге, СО МГ Бор Синдиката Телекома Србија је 4. априла организовала трибину у Бору.

Непосредан повод су недавно усвојена Пословна политика добровољног одласка из Предузећа и Пословна политика решавања стамбених потреба. Ту су наравно и друге интересантне теме од којих се издвојила заштита и безбедност на раду уз увек актуелна питања набавке средстава и опреме личне заштите, као и набавке возила.

Озбиљне теме изискивале су квалитетне саговорнике, управо оне који су као преговарачи дали велики допринос да наведени пројекти Телекома буду што повољнији за запослене. Трибину су водили: Ивица Цветановић председник, Мирослав Јоксимовић председник ИО, Иванко Мандић потпредседник и Слободанка Каменовић председник регије Југ и домаћин Зоран Станчић - председник СО "Бор".

У коректној атмосфери представљене су активности нашег синдиката у протеклом периоду. Ангажовање, способност и знање дали су доста резултата у не баш лаким околностима. Могућности за боља остварења има, али један од битних предуслова је заинтересованост и активирање знатно већег броја чланства. Мора се истаћи да је квалитет упућених питања био на завидном нивоу што казује да је информисаност у овој нашој малој средини доста добра.

Ова трибина је имала и посебан циљ, да запослене ближе упозна и појасни им поједине делове наведених Пословних политика, како би могли да се определе и донесу правилне одлуке, итекако битне за егзистенцију њих и њихових породица.

Зоран Станчић


   

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yua