Број 9                                                                                                                  април 2007

СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА
-први део-

Извори енергије на Земљи су све мањи, а потребе становника Планете су све веће и веће када је у питању коришћење енергије, јер су захтеви савремене индустријализације из дана у дан све обимнији. Зато стручњаци покушавају да изнађу алтернативна решења, како у случају примене-експлоатације енергије тако и у области квалитетнијег коришћења енергије. 

 

Зато ћемо изнети стручне чињенице интересантне за сваког човека из књиге Соларна енергетика и одрживи развој, групе аутора из Београда, као и из пројекта Развој, испитивање и компаративна анализа ротирајућих и стационарних пријемника сунчевог зрачења, Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије.

 

За ефикасно искоришћење сунчеве енергије, односно остваривање максималног енергетског учинка сунчевог зрачења, од пресудног је значаја познавање привидног кретања Сунца на небу у било ком тренутку током дана и године. За дефинисање наведеног кретања битна је реализација дијаграма сунчевих путања и одређивање углова азимута и елевације, који у било ком тренутку дефинишу положај Сунца за географску ширину локације на којој се налази пријемник.

 

Позиција Земље у односу на њену орбиталну раван око Сунца даје геометријску базу за варијацију соларне енергије примљене на површини Земље. Одређивање тачне геометрије кретања Сунца на небу је битно са више аспеката практичног пројектовања пријемника сунчевог зрачења. 

 

Због промене положаја Сунца током дана и године, на различитим локацијама на Земљи мења се и вредност дозрачене енергије која доспева на површину пријемника сунчевог зрачења. Величина поља пријемника потребног за напајање одређеног потрошача може се оптимизовати кроз одговарајуће геометријске анализе. 

 

Познавање соларне геометрије је, такође, битно у процењивању периода делимичног или потпуног осенчавања. Максимално озрачење неке површине се може остварити само под условом да та површина има променљив нагиб и орјентацију током дана и године.