Број 10                                                                                                                   мај 2007

СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА
-трећи део-

На пријемну површину сунчевог колектора на некој локацији на Земљи пада директно и дифузно сунчево зрачење са неба, али и рефлектовано зрачење са Земље и са околних предмета на њеној површини. Количина сунчеве енергије која пада на пријемну површину колектора зависи од локације пријемника, нагиба површине у односу на хоризонаталну раван, оријентације површине у односу на стране света (односно од упадног угла сунчевих зрака), доба године, метеоролошких услова атмосфере, величине и карактера пријемне површине, и времена њене озрачености.

Различита подручја на Земљи су због њиховог географског положаја различито озрачена у току године. Разлог за то је променљив упадни угао сунчевих зрака током дана и године, и променљиво трајање обданице у току године. За појединачна подручја на Земљи су различити и услови облачности, аерозагађења и конфигурације терена. 

На слици је приказана карта света са означеним подручјима годишње просечне дозрачене енергије сунчевог зрачења на површини тла, где су применом погодне палете боја приказане области са већим енергетским потенцијалом.