РЕГИЈА СЕВЕР

03.07.07: 

ДРУЖЕЊЕ НАШИХ ЧЛАНОВА У НОВОЈ СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ "СУБОТИЦА"   

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yua