РЕГИЈА "БЕОГРАД"

02.10.08.:

ИЗБОРИ У СО ШАБАЦ

 

Дана 26.09.2008. године одржани су превремени избори у Синдикалној организацији Шабац.

За новог председника СО Шабац изабран је Бранко Јеремић дипл. инж. призводног менаџмента,

 

а заменика председника СО Шабац изабрана је Јелица Стојанац Пајић, дипл. правник

 

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu