СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА" РЕГИЈА "БЕОГРАД"

31.03.09.:

ВЕСТИ ИЗ СО БЕОГРАД 2

ОДРЖАНИ ЗБОРОВИ
У МЛАДЕНОВЦУ, ЛАЗАРЕВЦУ, БАРАЈЕВУ И УМЦИ

 

У Младеновцу, дана 18.03.2009 године са почетком у 09,00 часова одржан је збор запослених у Сопоту и Младеновацу. Састанку су присуствовали Младен Јакшић, председник СО Београд 2, Игор Милосављевић, потпредседник СО Београд 2 и повереници за Младеновац и Сопот Душан Ђорђевић и Горан Срећковић. Збор је изазвао велику пажњу колегиница и колега.

Теме састанка су биле следеће :

  1. Тренутно стање у Предузећу;

  2. Активности Удружења власника акција Телеком Србија а.д.;

  3. Противречне информације и изјаве одговорних о могућој продаји Телекомаа.д.;

  4. Досадашњи резултати рада Синдиката.

 

На исте теме 19. марта одржан је збор у Лазаревцу, коме је присуствовао Драган Благојевић, повереник за Лазаревац, а зборови су одржани и у Барајеву, 23. марта Обреновцу и Умци 25. марта којима су присуствовали у Младен Јакшић, председник СО Београд 2, Игор Милосављевић, потпредседник СО Београд 2. Сви зборови су били веома посећени.

  

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs