СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

ПУТОВАЊА.:

ПУТОВАЊА

 

Синдикат Телекома „Србија“ склопио је уговоре о пословно-техничкој сарадњи са туристичким агенцијама и тиме омогућио својим члановима да користе услуге ових агенција по повлашћеним ценама.

Заинтересовани чланови нашег синдиката потребно је да се ради издавања потврде обрате на тел: (011/) 3445-860.

 

 

 

Туристичка агенција „AQVA TRAVEL“

 Свим члановима СТС нуди туристичка путовања уз попуст од 5% и одложено плаћање до 15.12.2013. године.

Детаљније »

 

ПУТОВАЊЕ НА ЈЕЗЕРО

 

Агенција за пружање услуга краћег боравка и остале услуге „ПУТОВАЊЕ НА ЈЕЗЕРО“ члановима Синдиката Телекома „Србија“ пружа могућност боравка на Палићком језеру у објектима „Палићки цвет“, „Vile Stars“ и „Elitte Palić“ (хотел „Парк“ и хотел „Језеро“)

Погледајте детаље »

 

 

Понуда BISS

 

Чланови синдиката имају могућност одложеног плаћања аранжмана летовања на пази пуног пансиоа у Црној Гори у Ђеновићима код Херцег Новог и то у једнаким ратама без камате путем административне забране, с тим да последња рата доспева 15.12.2012. године. За све детаљније информације о погледајте: www.biss.rs .

 

Понуда

 

Туристичка агенција Кондор-тис члановима Синдиката “Телекома”, као и члановима њихових породица, пружа могућност летовања у Црној Гори, Грчкој, Бугарској, Италији и Шпанији на одложено плаћање цене аранжмана уз попуст у висини од 7% у односу на важеће цене за смештај, при чему се попуст не односи на превоз, доплате и осигурање. Аранжман се може плаћати у једнаким месечним ратама без камате путем административне забране, тако да рате доспевају сваког 15-ог у месецу, с тим да прва рата доспева првог наредног месеца од момента резервације, а последња рата доспева 15.12.2012.

Преузмите образац административне забране:
- за запослене у Телекому »
- за запослене у Телусу »

Девизни део цене аранжмана за летовање обрачунава се по продајном курсу Hypo Group Alpe Adria банке на дан уговарања аранжмана и да се тада утврђен курс евра примењује до отплате аранжмана у целости.

Агенција задржава право да коригује курс евра у висину будућих недоспелих рата, у случају да се продајни курс евра Hypo Group Alpe Adria банке у току отплате аранжмана промени у висини преко + - 5%. Корекција у случају повећања курса евра може се вршити само једном у току отплате аранжмана.

Све детаљније информације о погодностима и туристичким дестинацијама можете видети на сајту туристичке агенције http://www.kondor-tis.rs/

Контакт телефони: 015/ 878 390, 011/ 344 65 30.

     

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu